Kosze zasypowe

Kosze zasypowe i przesypowe znajdują swoje zastosowanie w technologii podania masy sychej na ciągi technologiczne lub jako zasobniki półproduktów w obiegach kruszących.