Zbiorniki kruszyw

Kosze zasypowe dozujące i przesypowe znajdują swoje zastosowanie w technologii podania masy sypkiej na ciągi technologiczne lub jako zasobniki półproduktów w obiegach kruszących.


Pojemność zbiornika zasypowego jest zależna od sposobu dostarczania surowca oraz wydajności linii przeróbczej.
W części wysypowej zabudowane jest urządzenie dozujące (podajnik wibracyjny, podajnik taśmowy, przenośnik ślimakowy).

Urządzenia dozujące spod koszy można wyposażyć w falownik umożliwiające regulację wydajności . 
 
Produkujemy również kosze Buforowe do:
- Sortowni odpadów budowlanych
- Kompostu 
- Ziemi 
- Piasku
- Granulatów
- Kruszyw
- Pelletu
- Trocin
 

W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem tel: 730125989