Zbiorniki kruszyw

Kosze zasypowe dozujące i przesypowe znajdują swoje zastosowanie w technologii podania masy sypkiej na ciągi technologiczne lub jako zasobniki półproduktów w obiegach kruszących.
Pojemność zbiornika zasypowego jest zależna od sposobu dostarczania surowca oraz wydajności linii przeróbczej. W części wysypowej zabudowane jest urządzenie dozujące (podajnik wibracyjny, podajnik taśmowy, przenośnik ślimakowy). Urządzenia dozujące spod koszy można wyposażyć w falownik umożliwiające regulację wydajności .
 
Produkujemy również kosze Buforowe do:
- pelletu
- trocin
 

W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem tel: 730125989