Sortowania odpadów komunalnych i tworzyw sztucznych

Wyposażenie i urządzenia dla linii sortowniczych odpadów komunalnych, to specjalistyczne instalacje. 
Są one przeznaczone do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Wyposażone są w system przenośników, kabiny sortownicze oraz urządzenia przetwarzające odpady. Ich praca odbywa się w jednym ciągu technologicznym. Dostarczane przez nas linie sortowania są całkowicie zautomatyzowane. 

Sterowanie odbywa się centralnie z pulpitu sterowniczego i terminalu operatorskiego. Układ automatyki pozwala na dowolne programowanie pracy urządzenia.
Praca załogi odbywa się w kabinach sortowniczych, które mogą być wyposażone w oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 
Przy każdym stanowisku pracy są umieszczone wyłączniki awaryjne, pozwalające wstrzymać proces sortowania w przypadku spiętrzenia się materiału lub jakiegoś zagrożenia. 
Wydajność linii zależna jest od doboru poszczególnych maszyn, miejsca docelowej instalacji oraz życzeń indywidualnych.
.Zapraszamy do zapoznania się z przykładowym rozwiązaniem linii do sortowania zmieszanych odpadów.

W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem tel: 730125989