Przesiewacz bębnowy Mobilny

Mobilny Przesiewacz bębnowy PBM. - 18.40 może mieć zastosowanie przy różnych materiałach takich jak: 
  • Odpady recyklingowe
  • Odpady budowlane (oddziela ziemię od gruzu, bądź przesiewa na konkretnie wymagane frakcje)
  • Ziemia, Kompost
  • Kruszywa 
  • Zrębki i Odpady drzewne


Materiał zasypuje się do kosza zasypowego, następnie którym jest transportowany do wnętrza sita bębnowego. Poprzez ruch obrotowy, wewnątrz sita spirala powoduje przemieszczanie się materiału w kierunku wysypu. Przesiewacz bębnowy służy do uzyskania odpowiednich frakcji z podawanego materiału sypkiego. Dzięki Przesiewaczowi Mobilnemu firmy STELMAR można uzyskać od 2 frakcjie materiału. Przesiewany materiał dzieli się na frakcję podsitową (przesianą zgodnie z perforacją sita bębnowego) i odpad który wypada z bębna i jest transportowany przenośnikiem taśmowym na pryzmę .

W swojej ofercie posiadamy 3 modele Przesiewaczy bębnowych Mobilnych o różnych wydajnościach, perforacja sita bębnowego przeważnie dobierana jest pod indywidualne wymagania klienta. 

Dodatkowo w swojej ofercie mamy możliwość zaprojektowania indywidualnej Linii technologicznej na potrzeby klienta do przesiewania materiałów sypkich z wykorzystaniem: Rozdrabniaczy jedno lub dwu-wałowych, Przenośników taśmowych , Zbiorników zasypowych do załadunku ładowarkami, Separatorów magnetycznych, Linii sortowniczych do materiałów budowlanych i wielu innych urzadzeń. 


W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem tel: 730 125 989