Przesiewacz bębnowy Mobilny

Przesiewacz bębnowy STELMAR w wersji Mobilnej może mieć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu takich jak: 
  • chemiczny
  • materiałów budowlanych (cement, wapno, gips, zaprawy, kleje)
  • paszowym
  • nawozów sztucznych
  • recyklingu itp.Materiał zasypuje się do kosza zasypowego, następnie którym jest transportowany do wnętrza sita bębnowego. Poprzez ruch obrotowy, wewnątrz sita spirala powoduje przemieszczanie się materiału w kierunku wysypu. Przesiewacz bębnowy służy do uzyskania odpowiednich frakcji z podawanego materiału sypkiego. Dzięki Przesiewaczowi Mobilnemu firmy STELMAR można uzyskać od 2 frakcjie materiału. Przesiewany materiał dzieli się na frakcję podsitową (przesianą zgodnie z perforacją sita bębnowego) i odpad który wypada z bębna i jest transportowany przenośnikiem taśmowym na pryzmę .

W swojej ofercie posiadamy 3 modele Przesiewaczy bębnowych Mobilnych o różnych wydajnościach, perforacja sita bębnowego przeważnie dobierana jest pod indywidualne wymagania klienta. 

Dodatkowo w swojej ofercie mamy możliwość zaprojektowania indywidualnej Linii technologicznej na potrzeby klienta do przesiewania materiałów sypkich z wykorzystaniem: Rozdrabniaczy jedno lub dwu-wałowych, Przenośników taśmowych , Zbiorników zasypowych do załadunku ładowarkami, Separatorów magnetycznych, Linii sortowniczych do materiałów budowlanych i wielu innych urzadzeń. 


W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem tel: 730 125 989