Sortowania odpadów PSZOK

PROJEKTUJEMY - PRODUKUJEMY - MODERNIZUJEMY sortownie odpadów PSZOK  

W swoim zakresie oferujemy kompleksowe wykonawstwo począwszy od projektu aż do końcowego rozruchu, zapewniamy również opiekę powykonawczą jak i serwis pogwarancyjny. Sortownie odpadów PSZOK to Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dokładnie opisując jest to miejsce do którego trafiają selektywnie zebrane odpady komunalne. 

W PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny, poniżej wymienione odpady: 
 • papier
  metale
  tworzywa sztuczne
  szkło
  zużyte baterie i akumulatory 
  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
  meble i inne odpady wielkogabarytowe
  budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 0,2Mg/mieszkańca/rok kalendarzowy
  zużyte opony
  odzież i tekstylia 
  inne odpady problemowe 

Natomiast nie są przyjmowanej następujące rodzaje odpadów:


 • Odpady zawierające azbest
  Szkło zbrojeone i hartowane 
  Padłe zwierzetaW celu optymalnego doboru urządzeń prosimy o kontakt.